კარიერული განვითარების პროგრამა აჭარაში მცხოვრები მოსწავლეებისთვის

პროექტის მიზანი

დაეხმაროს მოსწავლეებს, საკუთარი პიროვნული მახასიათებლების, მიდრეკილებების, ინტერესების, შესაძლებლობების,  ღირებულებების, შრომის ბაზრის მოთხოვნებისა და განვითარების პერსპექტივების გათვალისწინებით აირჩიონ პროფესია.

დონორი:

აშშ საელჩო საქართველოში

ბიუჯეტი:

12,115.80 ლარი
აირჩიეთ კონსულტაცია *
სახელი *
გვარი *
ტელ. ნომერი *
ელ. ფოსტა *